Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent

Benderellen en Bakfietsen

0

Watteeuw voorziet bakfietsen om benderellen te vermijden

GENT – Filip Watteeuw (Groen!), schepen van mobiliteit en openbare werken, heeft afgelopen woensdag de eerste reeks herzieningen op zijn mobiliteitsplan aangekondigd in de Gentse Gemeenteraad. In zijn eerder ontwerp stelde Watteeuw voor om de Gentse binnenstad volledig zone 30 te maken en enkele toegangswegen tot de Gentse binnenstad te knippen, waaronder de as Brugse Poort. Sinds dit voorstel is Gent gereduceerd tot een slagveld van rellen tussen bendes uit de Brugse Poort en het Tolpoort. Door het incorporeren van een bakfietsplan aan de herzieningen op het mobiliteitsplan heeft de schepen de stemmen van de bendes in achting genomen in de hoop hun vete zo weer te sussen.

Gent heeft de afgelopen tien jaar een relatieve rustperiode gekend qua bendeactiviteit. Dat de toegangsweg tot de binnenstad via de Brugse Poort zou worden geknipt, brak echter het pact dat de twee voornaamste criminele bendes voor lange tijd stil hield. De toegangsweg langs de Brugse poort zorgde namelijk voor een evenwichtige verdeling van de Gentse drugstrafiek. Door het knippen van die as én de Rozemarijnbrug zijn Tha B-Puurterz genoodzaakt om via het Tolpoort het snelst hun drugs in de stad te leveren, dwars door het territorium van hun rivalen, The Original TPGangster. Dat is onfair, volgens Tha B-Puurterz. Het zou hen dwingen om over te schakelen op fietskoeriers. Maar gezien de immer stijgende vraag naar drugs, zou zelfs een overschakeling op bakfietsen onvoldoende zijn om de vraag tegemoet te komen. Hierdoor zouden ze genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, wat hun competitiekracht te nadele komt. “Binnen het half jaar zijn we sowieso kapotgeconcurreerd,” aldus €conom!stah van Tha B-Puurterz.

Het gaat er dus bitter aan toe in Gent en Watteeuw biedt een oplossing. “Ik geloof niet in die Amerikaanse leuze dat we niet zouden moeten onderhandelen met terroristen,” opende de schepen woensdag voor de Gentse gemeenteraad. Volgens hem zijn de onruststokers evenplus Gentenaars die met trots bereid zijn om te vechten voor hun stad en haar waarden. Dat rebelse zit namelijk verankerd in de grondvesten van de stad. De schepen geeft moedig toe dat hij inderdaad de belangen van bepaalde Gentse minderheidsgroepen over het hoofd had gezien. “Het zou uiteraard discriminerend zijn om niet met ieders stem rekening te houden tijdens het optellen van zo’n uitgebreid en baanbrekend plan,” verdedigde Watteeuw verder. De schepen wil koste wat het kost een grootschalige bendeoorlog voorkomen, want men spreekt van frontvorming. De OTPG’s zouden al een pact hebben gesmeed met Them Dampoortburgers, waardoor Tha B-Puurterz zich tot De Ledebitches zouden hebben gewend.

Watteeuw is vastberaden dat zijn mobiliteitsplan op lange termijn de Gentenaren ten goede zal komen, en denkt niet dat het probleem inherent is aan het plan. Ook al heeft het nu te kampen met tijdelijke ongemakken. Om de mobiliteit van beide bendes te begunstigen pleit Watteeuw voor de aanleg van speciale infrastructuur voor bakfietsbestuurders, zoals extra brede bakfietspaden, bakfietsbandveilige tramsporen en bredere fietsenstallingen op maat gemaakt voor bakfietsen. Als kers op de taart heeft Watteeuw verkondigd dat tegen 2020 Gent klaar zal zijn voor de allereerste elektrische bakfietsen. De toegangsweg via de Brugse Poort zal in de toekomst de allereerste volledige bakfietsstraat zijn, voorzien van bakfietsfastlanes zodat zij probleemloos de gewone fietsers kunnen passeren. De eerste bakfietsstraat zal tevens voorzien zijn van meerdere oplaadpunten voor de elektrische bakfietsen. Waardoor Gent de allereerste bakfietsstad kan worden en iedereen in de toekomst probleemloos goederen kan vervoeren tussen het stuur en de voorband, zoals dat bij bakfietsen het geval is.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.gent.be/mobiliteit/bakfietsplan.

Reacties

Share.

About Author

Jan Bogaert

Proscriptor (13-14, 14-15) en oprichter van Dilemma Online.

Leave A Reply