Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent
Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent

Woorden & Daden 2019

Woorden & Daden 2019
Door Tijmen Van Loo en Marlies Vervoort op 6 november 2019
Hoeraaaaaa! Kerstmis is weer in aantocht. Haal die kerstmutsen, kerstbomen en glühwein maar al bo- ven. Maar... kerst betekent natuurlijk ook dat het weer tijd is voor de door StuBru georganiseerde soli- dariteitsactie De Warmste Week. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze studentenvereniging Filolo- gica een benefietavond waarin we onze gedeelde liefde voor (gesproken) woord, muziek en andere kunstvormen samenbrengen om zo ons steentje bij te dragen voor de maatschappij. Hoe gaan we pre- cies te werk? Wel, we laten verschillende al dan niet bekende artiesten de revue passeren en geven hen de kans om hun passie met ons te delen.
Wat kan jij doen?
Geniet gewoon van een avond vol poëzie, poetryslam, akoestische muziek en nog zo- veel meer. De opbrengst van de activiteit gaat rechtstreeks naar een goed doel. Dit jaar gaat Woorden & Daden door op 19 november in de zuilenzaal van het Geuzenhuis. En het goe- de doel waar we ons dit jaar voor inzetten, is TAJO, het talentatelier voor jongeren in Gent. Wil je graag meer over de visie en de projec- ten van TAJO te weten komen, lees dan zeker en vast eens onderstaand interview. Je kan ook eens kijken op de informatiekanalen van TAJO zelf. TAJO beschikt namelijk over een website (https://tajo.be) die continu geüpdatet wordt met foto’s, nieuws en getuigenissen van jonge- ren. Daarnaast hebben ze ook een Facebook- en Instagrampagina aangemaakt waarop ze onder meer foto’s van de ateliers posten. Neem zeker eens een kijkje!
Hoe kan je steunen?
Je kan je toegangsticket online kopen via de link in het evenement op Facebook of gewoon eens langskomen tijdens de permanenties (elke weekdag tussen 11u en 14u30) van Filologica in de kelder van de Blandijnberg. Studenten betalen voor een ticket 6 euro en voor niet-studenten bedraagt de prijs 8 euro. Voor wie de avond zelf niet aanwezig kan zijn of wie extra wil steunen, kan altijd een steunticket vragen om zo zijn vrije bijdrage aan het goede doel te schenken. Uiteraard is iedereen van harte welkom en we hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!
Vertel eens: wie bent u en wat is uw functie bij TAJO?
Ik ben Claudia, ik ben fysicus van opleiding en heb zeven jaar gewerkt aan de universiteit waar ik me voornamelijk met wetenschappelijk onderzoek bezighield. Daarna ben ik naar de ondernemings- wereld getrokken om een hr-opleiding te volgen, voornamelijk om mijn talentontwikkeling en developmentskills te versterken. Tijdens mijn carrière heb ik me altijd gefocust op talentontwikkeling, omdat ik sterk geloofde in de kracht van mensen en het belang om van daaruit te vertrekken. Vorig jaar ben ik dan in contact gekomen met Luc De Bruyckere die nog iemand zocht om TAJO mee op te starten. Er was meteen een klik tussen ons. Wanneer hij vroeg of ik hem daarbij wilde helpen, heb ik meteen mijn job als hr-directeur stopgezet. En zo geschiedde: vanaf 1 januari 2019 ben ik fulltime aan de slag bij TAJO.
Wat zijn we en waarmee houden we ons nu precies bezig? We zijn een autonome vzw en krijgen daarom geen subsidies. We hebben daar bewust voor gekozen, omdat we snel iets op de markt wilden brengen, iets dat louter op onze visie gebaseerd was. Dat is nu ook gelukt, want we zijn eind september officieel van start gegaan. Het kapitaal dat we voor de opstart gebruikten, was dus puur privé-kapitaal. We werven fondsen bij bedrijven en particulieren. Daarnaast krijgen we geld binnen via kleinere acties voor de Warmste Week, waaronder ook jullie evenement Woor- den & Daden valt.
Hoe ziet jullie doelgroep eruit?
We richten ons voornamelijk op jongeren van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs en van het eerste middelbaar. Dat is een interessante leeftijdsgroep, want op die leeftijd ben je het meest nieuwsgierig. Als je dat kunt triggeren door ze kritisch te leren kijken en denken, zullen ze die feeling nooit meer verliezen.
Waar haalden jullie je inspiratie voor het oprichten van TAJO?
We hebben de werking van TAJO gebaseerd op een model dat is uitgevonden door de Nederlandse pedagoge Heleen Terwijn. In Nederland heet dat model de “IMC-weekendschool”. Later is het dan overgenomen in Brussel onder de naam TADA. En zo is het uiteindelijk tot bij ons geraakt.
Wat is jullie visie? Wat willen jullie bereiken met TAJO?
Wij hebben twee grote pijlers. In eerste instantie willen we jongeren uit kwetsbare situaties een brede kijk geven op wat er allemaal gebeurt in de wereld. Daarnaast richten we ons op het stimuleren van hun zelfkennis en zelfvertrouwen. De jongeren hebben vaak een negatief zelfbeeld doordat ze niet over een stimulerende omgeving rond zich beschikken. Ze hebben wel bepaalde ambities, maar hebben niet het zelfvertrouwen om de juiste keuzes te maken die nodig zijn om die ambities te realiseren. Bij TAJO proberen we hen dat zelfver- trouwen te geven door hen te motiveren en complimentjes te geven.
Wat doen jullie concreet om jullie doelen te bereiken?
We organiseren ervaringsateliers die op zaterdagen – in totaal een 30-tal per jaar – doorgaan en dat gedurende drie jaar. Elke week organiseren we vier verschillende ateliers waarin we werken rond een bepaald thema. Dit kan gaan van taal en cultuur tot wetenschappen, recht, politiek of welzijnszorg. De ateliers worden gegeven door gast- docenten.
Die gastdocenten zijn vrijwilligers die aan de ene kant een expert zijn in hun vakgebied. Aan de andere kant hebben ze een passie voor hun vak en zijn ze bereid om die passie met de jongeren te delen. Op die manier bouwen de jongeren een breed netwerk van verschillende soorten kennis op, waardoor ze beter voorbereid zijn om een stap in hun leven te kunnen zetten. In de ateliers proberen we namelijk verschillende vaardigheden te stimuleren die nuttig zullen zijn in eender welk beroep. We zetten in op onder andere kritisch en creatief denken en informatieve en digitale vaardigheden.
Na die drie jaar worden de jongeren alumni, terwijl de ondersteuning en het netwerk blijven voortduren. Ze kunnen bij ons blijven meewerken als rolmodel en we organiseren ook nog een aantal masterclasses. Op die manier blijven de jongeren hun netwerk verder uitbreiden en kunnen ze met hun vriendengroep in contact blijven.
Hoe besteden jullie het geld dat via benefietavonds of acties binnenkomt? En wat kunnen wij voor jullie betekenen met onze benefietavond Woorden & Daden?
De stelregel is dat elke euro die we krijgen naar onze jongeren moet gaan. Een groot deel vanhet nodige geld gaat naar loonkosten. Je hebt het vaste loon vande educatieve coördinatoren die de ateliers or- ganiseren en op zoek gaan naar de gastdocenten (ambitie van een 1400-tal per jaar). Voorlopig zijn er slechts twee personen die deze job uitvoeren, maar voor elke klas die erbij komt, hebben we een extra educatieve coördinator nodig. Ook de nodige infrastructuur – inclusief IT, telefonie en netwerk – vraagt om een pak geld.
Daarnaast is er ook veel geld nodig voor administratieve zaken. Verzekeringen (voor de jongeren en de gastdocenten) zijn bijvoorbeeld erg duur. We hebben ook veel educatief materiaal nodig. Dat kan gaan van creatief tot technologische materiaal zoals computers en tablets. En tot slot hebben we nog geld voor communicatie nodig, zodat we on- der andere informatieve foldertjes voor de ouders kunnen ontwikkelen.
We werken drie à vier zaterdagen rond hetzelfde thema en de laatste zaterdag gaan we dan op excursie. Daarvoor moeten we de busreis naar de locatie betalen. Voor het thema ‘technologie en innovatie’ gaan we bijvoorbeeld naar Wetteren om het Orsi, het opleidingscentrum voor medische robots, te bezoeken.
Over de auteurs