Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent
Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent

Homepage

Slideshow


Meest recente artikels

Door Veerle Uyttersprot - 1 juni 2020
In onze moestuin vinden we de allerlaatste van onze verzameling huis- en tuinkabouters. Net zoals dit hele vreemde semester, komt ook deze kabouterstoet aan een einde.
Door Amber Kwanten - 22 mei 2020
Ik wil mijn leven op briefjes schrijven
Zodat ik nooit meer iets kan vergeten
Ik laat ze glijden over de wolken
En kruipen over het gras
Alles om niet te vergeten
Hoe gisteren, hoe vandaag was
Door Flor Roesbeke - 22 mei 2020
‘Troubadour’, zo beschrijft T’Sjoen (1994:777) een vergeten Gust Gils - per definitie een zanger van zijn tijd of een verteller van contemporaine verhalen. Ook in zijn bundel Levend Voorwerp (Gils 2017) lijkt de dichter die rol naar hartenlust te spelen.
Door Veerle Uyttersprot - 15 mei 2020
Onze kloostertuin is niet alleen de habitat van de nieuwjaarskabouters (zie mijn vorig schrijfsel), hij biedt ook onderdak aan onze camouflagekabouter. Foto 1 maakt wellicht meteen duidelijk waar zijn naam vandaan komt.
Door Ineke Barbaix - 8 mei 2020
Intussen zitten we al drie weken en drie dagen opgesloten in een waan van quarantaine. Tegen de tijd dat dit artikel online zal verschijnen kun je daar nog honderden weken, dagen, uren en zelfs seconden bijtellen. But hey! Who’s keeping count anyway? Je bent ondertussen al door Fifty Shades heen – het boek heb je overgeslagen en je hebt gewoon snelweg door mijn vorige recensie gescrold. Nu weet je natuurlijk niet meer wat je met je tijd moet aanvangen. Je zou natuurlijk een boek kunnen openslaan voor een taak, zoals de Divina Commedia of Frankenstein - je zou zelfs een echt leerboek kunnen bekijken, zoals dat van Historische Kritiek… Maar laten we eerlijk zijn: dat zijn niet bepaald boeken die je smeken snel verder te lezen. Nu ja, het boek dat we hier gaan bespreken ook niet per se, maar laten we eerlijk zijn – je hebt ook niets beters te doen dan deze recensie verder te lezen.
Door Yves T'Sjoen - 4 mei 2020
Op 2 juni 2019 sprak ik op uitnodiging van José Vandekerckhove op de Conferentie Onderwijs Nederlands HSN, acroniem voor Het Schoolvak Nederlands. Het referaat voor de sectie Taal- en Letterkunde is gehouden in de Hogeschool Windesheim Campus (Zwolle). Met het oog op de bijeenkomst van leerkrachten en universitaire collega’s Nederlands, vakdidactici, onderwijsbegeleiders en inspectie bewerkte ik eerder gepubliceerde bijdragen over de studie van het Nederlands in de Lage Landen. Ik vulde passages aan en trachtte de bevindingen te structuren in een essay. Het essay leg ik hier voor. De coauteurs van enkele opinieteksten ben ik ten zeerste erkentelijk voor de gedachtewisseling, met name Carl de Strycker, Alicja Gescinska en Jacques van Keymeulen.