Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent
Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent

Miemfaktories interviewcken

Miemfaktories interviewcken
Door Dilemma op 6 oktober 2018
Dilemma kreeg de unieke kans om met de een van de oprichters van de alom bekende Facebook-pagina ‘Dietschen Miemfaktorie’ een interview te doen.
1. Wat inspireerde je deze pagina te creëren?
Nae min scoene ende vraey debuet als Jacob van Maerlant synde opden gezichtsboucke, haddic et ghevul dattic meer mensvolck bereicken const in den vorm van miemckens. Ic maecte de miemfaktorie aen en hadde dan mine miemmaeteckens uytghenodight om mi bide te staen int miemmaecken.
2. Had je verwacht dat de pagina zo’n succes zou hebben?
Wi hebben een seer nauw publixcken, daer wi cultureel hoeghstaende ende ethis verantwoerde miemckens maecken, maer toch syn daer meer miemerckyns dan wi ooit hadden cunnen hoepen.
3. Hoe blijf je telkens weer op nieuwe ideeën komen?
Om datte wi met sijn vyven sijn, is er altyd wel eene van onsen die eenen miemcken bedencken kan. Wi vormen eenen seer behoorlycken alliantsiecken. Wi en ghaen natuerlyck onse bronsbestenden niet prysgheven, maer wi proberen elck op de hoechte te blyven vande laetsten trents.
4. Hoe vertaal je hedendaagse woorden of constructies naar het Middelnederlands?
Onsen teerbeminde leermeester Veerle hadde ons allen gescoeld in ene cursus Dietschen grammatieken. Tes uyter maete moeyelike telcken maele correckt te syn in sintaks in ene tonghe die denuwen niet en es. Die woerdekyns en syn niet also moedelike ghelyck ghi pynsen sout. Waerghi den spelwise vanden ouden scrivers kennet, cunti den nieusten warten oec aenpassen.
5. Wat plan je in de toekomst met de pagina te doen? Wil je hem uitbreiden door zijn populariteit of zie je het eerder als een vrijetijdsbesteding?
Den toeckomst des miemfaktories is nog seer onduidelyck, oeck voor ons, miemmaerschalcken. Wi ghaen secker ende vaste alle moghelycke sposnoerincken aksepteeren daer wi oec sleghts armelycke studenten syn. Tsou scaemtelyck syn mochten wi onsen faktorie laeten sterven ende wi ghaen oec onseighen pinen die te blyven verstercken. Uuteyndelyck ist oec maer enen kluchtige feesboekpaghina.
Over de auteur
Studentenblad van de Blandijn